logo CMG a MŠ v Prostějově

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY

Akreditované vzdělávání pro školy

Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků škol. Vzhledem ke zkušenostem zdlouhodobé výuky a absolvovaných projektů se zaměřujeme na témata etické výchovy, osobnostního růstu studentů, rozvoj kompetencí pedagogů, efektivní hodnocení práce studentů, ale i zhodnocení práce školy systémem autoevaluace.
Zařazením etické výchovy do vzdělávacího plánu se zvyšuje kvalita vzdělání, co se týče obsahu, ale také co se týče sociálního klimatu na škole. Představuje také účinný nástroj prevence sociálně nežádoucích jevů.
Nyní nabízíme pět akreditovaných programů na podporu zavádění etické výchovy do výuky na školách: - Etická výchova 1 – Etická výchova ve vzdělávacím programu školy – cíl, metody, formy
- Etická výchova 2 – Základní stupně etické výchovy
- Etická výchova 3 – Další stupně etické výchovy
- Etická výchova 4 – Aplikační témata etické výchovy
- Smysluplná evaluace školy jako nástroj řízení změny – V SOUČASNÉ DOBĚ NENABÍZÍME
Realizaci seminářů nabízíme přímo na vaší škole pro celý pracovní tým či vybranou skupinu pracovníků vrámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Optimální skupina je 10 – 30 účastníků.
S účastníky pracujeme interaktivní metodou, ve které je samozřejmostí prostor pro aktivní zapojení každého účastníka semináře a využití prvků zážitkové pedagogiky. Lektory jsou zkušení pedagogové, kteří nabízené semináře vedli pro pedagogy škol v rámci celé ČR, např. v rámci realizace projektů ESF a kteří mají také několikaleté zkušenosti v oblasti sebepoznávacích kurzů konané pro studenty. Semináře získaly akreditaci, která je vedena pod číslem: MSMT-10876/2016-1-235 na základě § 25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vsouladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Organizátorovi bude vypočtená cena fakturována na základě zaslané objednávky. Termíny kurzů je třeba předem domluvit.
Vpřípadě zájmu kontaktujte vedoucí Centra celoživotního učení Mgr.Jitku Havlíčkovou, havlickova@cmgpv.cz, telefon 582302555.

Termín: 01. 09. 2015 - 30. 06. 2016
Ke stažení:
Brozura_2015-20 [pdf, 2.49 MB]
 
© 2011–2019 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
TOPlist