logo CMG a MŠ v Prostějově

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY

Jak můžeme ve škole podpořit osobnostní rozvoj žáků aneb rozvíjíme personální a sociální kompetence žáků

17. května - Osobnostní rozvoj žáků formou kurzů klíčových kompetencí. Obsahem 2. semináře jsou témata Klíčové kompetence žáka a možnosti jejich naplňování ve vzdělávacím procesu školy, budování nového třídního týmu a specifika dospívání; seznamovací kurzy, kurzy partnerských vztahů, kurzy rozvoje intrapersonální a interpersonální kompetence, kurzy rozvoje kompetence kučení - ukázky zážitkových aktivit; forma a organizace kurzů, právní záležitosti, výstupy, kritéria a indikátory kvality, využití výsledků autoevaluce pro rozvoj kurzů. Forma: 6-hodinový seminář Výstup kurzů: Osvědčení o účasti pro každého účastníka. Místo konání: Olomouc, aula Církevního gymnázia Řádu německých rytířů, Nešverova 693/1. Doba konání: 9:00 - 15:45 (od 8:30 prezence)

Termín: 17. 05. 2013 - 17. 05. 2013
Místo konání: Olomouc, aula Církevního gymnázia Řádu německých rytířů, Nešverova 693/1
 
© 2011–2019 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
TOPlist