logo CMG a MŠ v Prostějově

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLY

Jak můžeme ve škole podpořit osobnostní rozvoj žáků aneb rozvíjíme personální a sociální kompetence žáků

Zveme Vás na cyklus dvou akreditovaných seminářů, které nabízí dlouhodobé zkušenosti a inspiraci zpraxe CMG a MŠ v Prostějově, které úspěšně zavedlo předmět Strategii osobnostního rozvoje do svého učebního plánu, a jeho výuku doplnilo zážitkovými kurzy, které podstatně přispívají ke zdravému formování třídního kolektivu a ke kultivaci prostředí školy. Obsah seminářů je sestaven tak, aby účasníci poznali celý proces, od vzniku koncepce, až po konkrétní formy a aktivity. Sestává ze dvou samostatných seminářů, na které je možné hlásit se jednotlivě: 10. května - Výuka předmětu Strategie osobnostního rozvoje Obsahem 1. semináře jsou témata Předmět „Strategie osobnostního rozvoje“ jako forma rozvoje kompetence personální a sociální, začlenění předmětu do učebního plánu základního a gymnaziálního vzdělávání, uplatnění průřezových témat, přesahy k jiným předmětům, učební osnovy a učební plán. Strategie osobnostního rozvoje - východiska zážitkové pedagogiky, ukázka metod využívaných při výuce, metody osobnostně-sociálního růstu, trénink kooperace, týmové spolupráce, ukázky úkolů, cvičení, aktivit, problematická místa ve výuce, praktické zkušenosti, evaluace předmětu SOR v rámci sebehodnocení školy. Forma: 6-hodinový seminář Výstup kurzů: Osvědčení o účasti pro každého účastníka. Doba konání kurzu: 9:00 – 15:45 (od 8:30 prezence)

Termín: 10. 05. 2013 - 10. 05. 2013
Místo konání: Olomouc, aula Církevního gymnázia Řádu německých rytířů, Nešverova 693/1
 
© 2011–2019 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
TOPlist