logo CMG a MŠ v Prostějově

KURZY PRO VEŘEJNOST

Cyklus podvečerních seminářů „Jde to!“ pro MC Cipísek

Cyklus prožitkových setkání s ostatními ženami - maminkami vytvoří bezpečný prostor, kde se můžeme pobavit nad věcmi, na které nemáme čas, které jsou pro nás důležité, kde se naučíme relaxovat, sdílet naše příběhy, přetvářet ženskou konkurenci na spolupráci a podporu a kde se naučíme vnímat hlubší smysl překážek, které nás potkávají. Postupně se zaměříme na tato témata: „Smysl a kameny mého života“, kde objevíme hodnoty našeho života a také naši bytostnou potřebu je žít. „Zůstaň vklidu“ - naučíme se vnímat své emoce jako řeč našeho jazyka. „Všechny mé tváře a zrcadla“ - poodkryjeme, jaké žijeme role a vztahy. „Typologie DISK“ - poznáme základní komunikační strategie jako způsobu,jak vyjít s ostatními. „Vidím příležitosti“ - kde objevíme možnosti, jak dosáhnout kýžených změn.

Termín: 10. 11. 2010 - 02. 03. 2011
Místo konání: MC Cipísek Prostějov
 
© 2011–2018 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
TOPlist